Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


below (บิโล-) adv. pre.
1. ต่ำกว่า, เลวกว่า, ไม่สมกับ, ไม่สมเกียรติยศของ, ใต้, เบื้องใต้, ข้างล่าง, ข้างล่างนี้, ต่อไปนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน