Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


belong (บิลอง)
1. เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ, อยู่ใน, สังกัดอยู่ใน, มีภูมิลำเนาอยู่ที่, เป็นหน้าที่ของ, ขึ้นอยู่กับ, เกี่ยวกับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน