Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


behaviour (บิเฮฟ-เยอะ) n.
1. ปฏิบัติตัว, ทำตัวให้ดี, ความประพฤติ, พฤติการณ์, คุณสมบัติ, แสดงคุณสมบัติ, อาการ, แสดงอาการ, (เครื่อง) เดิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน