Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


befriend (บิฟเรนด-) vt.
1. ทำตัวให้เป็นเพื่อนกับ, ทำให้เป็นสกรรรมกริยา แปลว่า เรียกว่าเช่นนั้นเช่นนี้, ทำตัวเป็นเพื่อนกับ, ตีสนิท, เข้ากับ
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน