Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


beef (บีฟ) n. vt.
1. เนื้อวัว
2. วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหารเนื้อ
3. ขุนหรือปรน (วัว) ให้อ้วน, เพิ่มพูน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน