Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


beatify (บิแอท-อิไฟ) vt.
1. น่าปีติ, ทำให้เป็นสุข, ขีดสูงสุดแห่งความสุข, สุขคติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน