Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bearings (แบ-ริงส) p.
1. ฝาประกับเพลา, ตลับ, ตุ๊กตา, ฝาชาฟต์
2. ทิศทาง, ตำแหน่ง, แง่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน