Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


beagle (บี-ก'ล) n.
1. คนขานชื่อ, เจ้าพนักงานในโบสถ์, เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่นำนิสิตเมื่อเวลาประกอบพิธี, สุนัขไล่สัตว์, คนสืบเหตุลับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน