Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bead (บีด) n. vt.
1. ลูกปัด, ลูกประคำคอ, (ร้อย) ลูกประคำ, หยาดน้ำ
2. คิ้ว, เส้นลวดลายที่ทำนูนขึ้นมา, แนว, สันตามกำแพงตึก
3. สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด เช่น ศูนย์ที่ปากกระบอกปืน
4. ปีกยางรถยนต์ที่ฝังอยู่ในฝักมะขามของวงล้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน