Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bay (เบ) n. adj.
1. สีน้ำตาลปนแดง, ม้าสีน้ำตาลปนแดง, อ่าวเล็ก, เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น, มุข, ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบใช้ทำเป็นพวงรัดเกล้า, หอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน