Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


battery (แบท-เทอะริ) n.
1. กองร้อยปืนใหญ่อาวุธ, หม้อกำเนิดไฟฟ้าหรือหม้อเก็บไฟฟ้าร่วมกันหลาย ๆ หม้อ
2. สิ่งใด ๆ ที่ตั้งเรียงกันไว้เป็นแถว, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน