Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bathos (เบ-ธ็อซ) n.
1. การพูดโดยใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความรู้สึกสูงแล้วกลับมาใช้ถ้อยคำที่มีผลตรงกันข้าม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน