Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bathe (เบฑ) vt. vi.
1. อาบ, กลั้ว, ชะ, โกรก, ล้างชำระ, เอาอาบน้ำ, ที่อาบน้ำ, ถังอาบน้ำ, น้ำสำหรับอาบ, อาบน้ำ
2. น้ำยา
3. เมืองที่มีน้ำแร่
4. โชก (ไปด้วยเหงื่อ), ลุกสว่าง (ไปด้วยแสงอาทิตย์), ห่อหุ้ม (ไปด้วยหมอก)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน