Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bask (บาซค) vi.
1. อาบแดด, รับรัศมี, อยู่ในความสบาย, ลอยอยู่ (ในความนิยมของประชาชน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน