Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


baseness (เบซ-เน็ซ) n.
1. เก๊, เลวทราม, ต่ำช้า, ชั่ว
2. (โลหะ) ที่มีค่าน้อย, พื้น, สีพื้น, แหล่งสำหรับเริ่มต้น, หลัก, ราก, ฐานของทรานซิสเตอร์ ตรงกับ grid ของหลอดวิทยุ, ฐานทัพ
3. ตั้งฐาน, อ้างหลักฐานสนับสนุน, ยึดเป็นหลัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน