Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


base (เบซ) n. adj. vt.
1. เก๊, เลวทราม, ต่ำช้า, ชั่ว
2. (โลหะ) ที่มีค่าน้อย, พื้น, สีพื้น, แหล่งสำหรับเริ่มต้น, หลัก, ราก, ฐานของทรานซิสเตอร์ ตรงกับ grid ของหลอดวิทยุ, ฐานทัพ
3. ตั้งฐาน, อ้างหลักฐานสนับสนุน, ยึดเป็นหลัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน