Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bargain (บา-กิน) n. vt. vi.
1. สัญญาซื้อขาย, การต่อตามราคา, ต่อราคา, ความตกลงกัน, ความตกลงกันที่ได้เปรียบ, การซื้อมาได้โดยราคาถูก, ของราคาย่อมเยา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน