Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


barbarism
1. คนป่า, คนเถื่อน, ของชาติป่าเถื่อน, อนารยะ, อนารยชน, ดุร้าย, ทารุณ, นิสัยป่าเถื่อน, คำเช่นนี้ ลงเสียงหนักอย่างคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน