Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


baptism n.
1. พิธีเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ทำให้แก่เด็กเมื่อเกิดใหม่ ๆ มีการรดน้ำมนต์ และตั้งชื่อตัวให้เด็ก, ศีลล้างบาปการทดลองครั้งแรก, การรดน้ำมนต์, แปลว่าความ
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน