Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


baptism of fire
1. การฝ่าอันตรายเป็นครั้งแรกในการต่อสู้หรือในสนามรบ, แท่ง, ขีด, แถบ, เส้น
2. ลงสลัก, ดาน, สลัก, กลอน, ไม้ขวาง
3. อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง, ลูกกรง
4. สันดอน
5. กั้น, ขวาง, ห้าม
6. อาชีพทางทนายความ, ราวที่ทนายว่าความในศาล, ราวหน้าบัลลังก์ศาล, ราว, รั้ว
7. ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน