Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bankrupt (แบงค-รัพท) n. adj. vt.
1. คนล้มละลาย, สิ้นเนื้อประดาตัว, ทำให้ฉิบหาย, ล้มละลาย, หมดสิ้น (ซึ่งศีลธรรม)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน