Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bank (แบ็งค) n. vt. vi.
1. ฝั่ง, ฝาก (ความหวัง), เอาเงินไปฝากธนาคาร, ธนาคาร, ต่อเข้าด้วยกันเป็นแถว, แนว, แถว, กระบอกสูบเครื่องยนต์ที่อยู่ในแถวเดียวกัน, พายในเรือทั้งหมดที่อยู่แถวเดียวกัน, รวมกันเป็นก้อน, สะสม, ถม, มูนดิน, กอง, ไว้วางใจ
2. เอียง (เครื่องบิน) เวลาเลี้ยว, ถม(ถนน) ให้เอียงสำหรับเลี้ยว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน