Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


band discount
1. ส่วนลดที่ธนาคารชักเอาไว้เมื่อเอาตั๋วเงินมาแลกก่อนเวลา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน