Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ballast (แบล-ลัซท) n. vt.
1. อับเฉา, ถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ไม่ให้เรือโคลง
2. หินโรยทางรถไฟ, หินสำหรับผสมปูน
3. เครื่องยั้งคิด, สติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน