Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


balance of trade
1. ตาเต็งสินค้า คือ การเปรียบเทียบสินค้าที่เข้าประเทศและออกจากประเทศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน