Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


balance of nature
1. ดุลแห่งธรรมชาติซึ่งรักษาให้สิ่งต่าง ๆ คงอยู่ได้ร่วมกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน