Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bad (แบ็ด) adj.
1. เลว, ไม่ดี, ชั่วร้าย, เก๊
2. เสีย, เหม็นเน่า
3. (ทาย) ผิด, ไม่เก่ง, ไม่แม่น
4. ป่วย, เจ็บ, พิการ
5. เป็นโทษ, แรง, สาหัส
6. (ร้อนเงิน) จริงๆ
7. (ถือ) โกรธ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน