Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


backseat driver
1. คนโดยสารข้างหลังที่บอกบทว่า คนขับรถควรทำอย่างไรย้อนกลับ, เข้ารูปเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน