Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


baby (เบ-บิ) n.
1. เด็ก, ทารก, สิ่งใด ๆ ที่เล็ก, เหมือนเด็ก, ของเด็ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน