Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


awash (อะวอฌ-) adj.
1. เสมอกับระดับน้ำ, น้ำซัดถึง, เปียกน้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน