Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


autogyro
1. เครื่องบินชนิดที่มีใบพัดข้างบนสำหรับขึ้นลง ต่างกับ helicopter เพราะมีใบพัดข้างหน้าด้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน