Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


autograph n.
1. หนังสือที่เขียนโดยตนเอง, ลายมือ, แกงได, พระราชหัตถเลขา, สิ่งที่เขียนด้วยตนเอง หรือลายมือหรือพระราชหัตถเลขา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน