Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


autocycle (ออ-โทะ ไซ-ค'ล) n.
1. รถจักรยานยนต์หรือสามล้อเครื่อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน