Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


autocar
1. รถซึ่งแล่นไปโดยตนเอง โดยใช้กำลังไอน้ำ กำลังไฟฟ้า กำลังน้ำมัน, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ ออ- หรืออย่างคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน