Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


autobiography (ออโทะไบออก-ระฟิ) n.
1. หนังสือที่ผู้แต่งเขียนเล่าประวัติของตนเอง, อัตประวัติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน