Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


authority (ออธอ-ริทิ) n.
1. อำนาจ, อำนาจบังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, ผู้เป็นต้นตำรับ, หลักฐาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน