Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


author (ออ-เธอะ) n. vt.
1. นักประพันธ์โดยเฉพาะหมายถึงผู้แต่งนวนิยาย, แต่ง ผู้ก่อ, ผู้สร้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน