Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


auditorium
1. ดู audience ฟัง, สถานที่นั่งฟังหรือ ห้องประชุม, หพูพจน์ใช้ -oria (โอเรียะ) คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ โอ-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน