Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


attach (แอ็ทแทช-) vt. vi. 
1. ติด, จับ, อายัด, ส่งไปประจำ, ผูกพัน, เกี่ยวพัน, แนบ, รวม, เครื่องอุปกรณ์ที่นำมาติด, ผูกติด
2. ให้ (ความเชื่อถือ, ความสำคัญ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน