Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


at owner's risks
1. ถ้อยคำที่ใช้เพื่อแสดงว่า การเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่สินค้าที่บรรทุกมานั้น ตกอยู่แก่เจ้าของสินค้าเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน