Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


astronomical (แอซทโระนอม-อิแค็ล) adj.
1. สำหรับดูดาว, เกี่ยวกับการดูดาว
2. มหึมา, มากมาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน