Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


assurance (แอะฌู-แร็นซ) n.
1. รับรอง, ทำให้แน่นอน, ความแน่นอน, ประกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน