Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


assume (แอ็ซยูม) vt. vi.
1. ครอง (ราชสมบัติ, จีวร, ร่าง, อำนาจ), ถือ (ตำแหน่ง), ประจำ (หน้าที่)
2. นึก, ทึกทักเอา, สันนิษฐานไว้ก่อน, สมมุติ
3. ถือสิทธิ์เอา, อวดดี
4. คาดล่วงหน้า
5. แกล้งทำ, แสร้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน