Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


assimilatory (แอ็ซซีม-อิละโทริ) adj.
1. นำเข้าเทียบ, ทำให้เหมือน
2. เอาอย่าง, เลียน
3. ดูด, ย่อย, ซึม, รับเข้าไว้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน