Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


assignation (แอซซิกเน-ฌัน)
1. กำหนด (หน้าที่), หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. นัด (วัน), นัดพบ, ระบุ
3. ผู้รับโอนสิทธิ์ = assignee (แอซไซนี่-)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน