Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


aspect (แอซ-เพ็คท) n.
1. หน้าตา, รูปการ, รูป, แง่ (ปัญหา), ทิศทางที่หันหน้าไปสู่
2. เกณฑ์, ลักษณะของดาว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน