Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ask (อาซค) vt. vi.
1. ขอร้อง, ขอ, ถาม, ซักถาม
2. เรียก (ราคา), ต้องการ (ค่าจ้าง)
3. ชวน, เชิญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน