Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ashore (อะโฌ-) adv.
1. บนฝั่ง, บนบก, บก, เกยฝั่ง, จอดเทียบฝั่ง, ขึ้นบก, หน้าคำกริยาทำให้เป็นคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ แปลว่า
2. กำลัง, อยู่ในอาการ, โดยอาการ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน