Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ascribe (แอ็ซคไรบ-) vt.
1. ให้เหตุผล, สันนิษฐาน, ลงความเห็นว่าเป็นเจ้าของ, ลงความเห็นว่าเป็นผู้แต่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน