Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ascertain (แอซเซอะเทน-) vt.
1. สืบให้รู้แน่, สอบถามให้แน่, ค้นคว้าหา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน